Sprawdź swoją wiedzę – weź udział w quizie!
Masz do czynienia z testem jednokrotnego wyboru.

1. Dążenie do tego, aby ograniczyć produkcję odpadów i dzięki temu zmniejszyć obciążenie środowiska, to główne założenie trendu:
2. Zmniejszysz swój „ślad wodny”, gdy:
3. Wzrost koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze powoduje, że:
4. Ślad wodny to:
5. Które z poniższych działań wpisuje się w koncepcję zrównoważonej konsumpcji?
6. Sprytny sposób na porządek w lodówce to:
7. Styl życia nastawiony przede wszystkim na posiadanie oraz zdobywanie nowych dóbr bez względu na koszty ekologiczne oraz społeczne to:
8. Banki żywności to:
9. Zgodnie z zasadami zrównoważonej konsumpcji, gdy znudzi Ci się Twoja stara bluza:
Czy dwutlenek węgla (CO2) jest jedynym gazem cieplarnianym?